Zasady wysyłki i realizacji usługi


1. SPOSOBY PŁATNOŚCI:

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:


1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: 
NUMER KONTA:  49 1600 1462 1851 3463 4000 0001

1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayPal lub Przelewy24).

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: NUMER KONTA:  49 1600 1462 1851 3463 4000 0001 (BNP PARIBA) PaniSylwia.pl, ul. Gdańska 54, 90-612 Łódź, NIP: 9820267014. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. Produkt zostanie udostępniony Klientowi po opłaceniu Zamówienia.2. SPOSOBY PŁATNOŚCI: Wysyłka - dostęp do treści cyfrowych oraz wykonanie usługi

DOSTĘP DO TREŚCI CYFROWYCH ORAZ WYKONANIE USŁUGI

1. Przekazanie produktu jest możliwe po uiszczeniu opłaty za Zamówione produkty.

2. Szkolenia i prezentacja prac, odbywają się online za pośrednictwem komunikatora online, lub w formie tradycyjnej (stacjonarnej) na terenie miejscowości Łódź, lub w siedzibie Sprzedawcy.

3. Udostępnienie Treści Cyfrowych oraz świadczenie usług nastąpi:

3.1. po zaksięgowaniu środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo

3.2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.

4. Klient ma dostęp do Produktu za pośrednictwem Konta Klienta lub Produkt jest udostępniany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany w Formularzu Zamówienia.